Raport roczny 2017

Energa na tle branży

Grupa ENERGA jest jedną z czterech dużych zintegrowanych pionowo grup energetycznych działających w Polsce.

Koncerny są rozdzielone geograficznie pod względem obszarów, na których prowadzą działalność dystrybucji energii elektrycznej. Obszar działalności dystrybucyjnej ENERGA obejmuje północną i środkową Polskę.

Obszar dystrybucji najważniejszych koncernów energetycznych

Obszar dystrybucji najważniejszych koncernów energetycznych

W obszarze dystrybucji Grupa Energa plasuje się na trzecim miejscu za Grupami PGE i Tauron, zarówno pod względem wartości regulacyjnej aktywów, wolumenu dostarczonej energii elektrycznej, jak i długości sieci oraz liczby klientów. Dzięki intensywnym działaniom modernizacyjnym współczynniki jakościowe sieci Energi należą do najlepszych w Polsce. Spośród największych koncernów energetycznych, lepsze wyniki pod względem wskaźników SAIDI i SAIFI osiąga wyłącznie Tauron, co jest konsekwencją większego zagęszczenia odbiorców w południowo-zachodniej części kraju.

Energa w porównaniu do pozostałych koncernów ma niewielki udział w wytwarzaniu konwencjonalnym. Grupa dysponuje jedną cieplną jednostką systemową o mocy osiągalnej 681 MWe (Elektrownia Ostrołęka B). Jest to znacząco mniej niż w przypadku pozostałych koncernów, spośród których naj-większą mocą osiągalną dysponuje Grupa PGE.

Porównanie SAIDI na podstawie danych za I-III kw. 2017 r.

SAIDI (liczba minut / odbiorcę)

SAIFI (liczba zakłóceń / odbiorcę)

Porównanie Dystrybucji na podstawie danych za I-III kw. 2017 r.

Dystrybucja energii elektrycznej (TWh)

Porównanie produkcji energii elektrycznej OZE w I-III kw. 2017 r.

Produkcja energii elektrycznej OZE (GWh)

Zobacz też