Raport roczny 2017

Raport
roczny2017

 • 2 160

  mln zł EBITDA

 • 789

  mln zł zysku netto

 • 1 402

  mln nakładów przeznaczonych w 2017 roku na inwestycje w całej Polsce

 • 79

  mln zł wypłaconej dywidendy z zysku za 2017 rok

 • 20,5%

  marży na poziomie EBITDA w 2017 roku

Rok 2017
w liczbach

Segmenty
biznesowe

Kierunki rozwoju

Rozwijamy się dostarczając najlepsze rozwiązania naszym klientom

W 2017 roku na działalność innowacyjną Grupa Energa wydała blisko 50 mln zł, a na działalność badawczo-rozwojową przeszło 3,5 mln zł.

Grupa Energa zidentyfikowała dwa cele strategiczne, które będą realizowane w dwóch obszarach rozwoju biznesu i kreowania wartości: KLIENT i INFRASTRUKTURA.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu to dla Grupy Energa sposób na realizację celów biznesowych i misji „poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów”. Dbamy o zachowanie odpowiednich proporcji między działalnością operacyjną, etyką, ekologią i potrzebami wszystkich interesariuszy.

Prezes Alicja Klimiuk

"Z prawdziwą satysfakcją podsumowaliśmy 2017 rok w Grupie Energa. Dzięki właściwemu zaplanowaniu i realizacji projektów w poszczególnych Liniach Biznesowych zamknęliśmy ubiegły rok bardzo dobrym wynikiem. Minione 12 miesięcy możemy uznać za udane, tym bardziej, że wyniki zostały wypracowane w warunkach coraz większej presji ze strony konkurencji i ograniczeń ze strony regulatorów rynku. Niezwykle odpowiedzialnie i z szacunkiem odnosimy się do naszych Akcjonariuszy. Dlatego zapewniam, że Zarząd, kadra menedżerska i pracownicy Grupy Energa, będą jak najlepiej wykorzystywać przewagi osiągnięte w ubiegłym roku, aby konsekwentnie budować wartość Spółki."

p.o. Prezesa Zarządu
Alicja Barbara Klimiuk