Raport roczny 2017

Linia Biznesowa Sprzedaż

sprzedaz

Sprzedaż

Liderem tej Linii jest Energa-Obrót SA, która prowadzi sprzedaż energii elektrycznej, gazu i dodatkowych usług zarówno jako odrębnych produktów oraz w ramach pakietów do wszystkich segmentów klientów - od przemysłu poprzez duży, średni i mały biznes, a na gospodarstwach domowych kończąc.

Rozmieszczenie Salonów Sprzedaży i Punktów Partnerskich spółki ENERGA-OBRÓT SA

Rozmieszczenie Salonów Sprzedaży i Punktów Partnerskich spółki ENERGA-OBRÓT SA
3 mln

odbiorców

67

salonów sprzedaży i punktów partnerskich

Struktura odbiorców finalnych spółki Energa-Obrót wg rodzaju klientów

Grupy taryfowe w ENERGA-OBRÓT na koniec 2016

Grupy taryfowe w ENERGA-OBRÓT na koniec 2017

Na koniec 2017 roku Grupa Energa obsługiwała ponad 3 mln odbiorców, z czego przeszło 2,7 mln stanowili klienci taryfy G, a na pozostałą część składali się klienci grup taryfowych: C, B i A, w porządku malejącym.

Zobacz też