Raport roczny 2017

Akcjonariat Energa SA

Struktura akcjonariatu Spółki ENERGA

Akcje Emitenta według serii i rodzajów

  • Skarb Państwa
  • Pozostali

Struktura akcjonariatu Spółki ENERGA według stanu na dzień 9 listopada 2017 roku, 31 grudnia 2017 roku i na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania

  • Skarb Państwa
  • Pozostali

Zobacz też