Raport roczny 2017

Inwestorzy indywidualni

Energa to spółka przyjazna inwestorom – podejmujemy szereg aktywności dedykowanych inwestorom indywidualnym i koncentrujemy się na nowoczesnych kanałach komunikacji.

Inwestorzy indywidualni
  • W 2017 roku opublikowano kolejny Raport Roczny online.

  • Uczestniczyliśmy w najważniejszej konferencji dedykowanej inwestorom indywidualnym – Wall Street 2017 – organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

  • Prowadzimy interaktywną stronę internetową dedykowaną inwestorom indywidualnym – znajdują się na niej wszystkie interesujące i ważne dla inwestorów informacje o Grupie.

  • W każdym miesiącu wydajemy też biuletyn inwestora zawierający aktualne informacje dotyczące Grupy, jej otoczenia i sektora energetyki.

Zobacz też