Raport roczny 2017

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze

Prezes Alicja Klimiuk

Z prawdziwą satysfakcją podsumowaliśmy 2017 rok w Grupie Energa. Dzięki właściwemu zaplanowaniu i realizacji projektów w poszczególnych Liniach Biznesowych zamknęliśmy ubiegły rok bardzo dobrym wynikiem. Minione 12 miesięcy możemy uznać za udane, tym bardziej, że wyniki zostały wypracowane w warunkach coraz większej presji ze strony konkurencji i ograniczeń ze strony regulatorów rynku.

Przychody Grupy Energa w 2017 roku to 10,5 mld zł, EBITDA wyniosła 2,2 mld zł, a wynik netto 789 mln zł. Wszystkie te dane są znacząco wyższe niż rok wcześniej. Planowo i skutecznie realizowaliśmy ambitny plan inwestycyjny. W 2017 roku wydaliśmy na ten cel 1,4 mld zł, z czego najwięcej, ok. 1,2 mld zł, na projekty w Linii Biznesowej Dystrybucja. Jest ona niezmiennie obszarem generującym około 80 procent naszego EBITDA. Inwestycje obejmowały rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców, a także modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Ponieśliśmy także nakłady na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe. Rozbudowa i unowocześnianie sieci elektroenergetycznej, wykorzystującej innowacyjne technologie przyczynia się do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do ponad 3 milionów naszych klientów.

W ubiegłym roku dwukrotnie zmierzyliśmy się ze zdarzeniami pogodowymi o niespotykanej dotąd sile. Jednak dzięki profesjonalnemu działaniu i poświęceniu naszych pracowników maksymalnie szybko naprawialiśmy uszkodzenia i przywracaliśmy dostawy energii, zmniejszając tym samym część strat. Z kolei w Linii Biznesowej Wytwarzanie istotną część nakładów inwestycyjnych stanowiły projekty związane z dostosowaniem do wymogów środowiskowych oraz inwestycje modernizacyjne realizowane w Elektrowni Ostrołęka B. W 2017 roku rozpoczęliśmy przygotowania do budowy nowego bloku energetycznego Ostrołęka C, który wzmocni nasze aktywa wytwórcze i poprawi bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego. Równolegle w całej Grupie prowadziliśmy proces optymalizacji kosztów i działania w całej strukturze zarządczej. Połączyliśmy spółki, których zadania się dublowały. Zmniejszyliśmy ich liczbę z 44 do 34, m.in. centralizując zakupy i obsługę IT w Grupie. W tym roku będziemy kontynuowali synergię spółek. Uporządkowaliśmy też formalnie wymagające tego obszary w relacjach z naszymi partnerami i kontrahentami, co pozwoliło wyeliminować nieuzasadnione wydatki.

Mamy tę satysfakcję, że nasze działania we wszystkich obszarach aktywności zostały przyjęte z uznaniem przez rynek kapitałowy. Rekomendacje dla Spółki w 2017 roku podwyższyli analitycy z kluczowych domów maklerskich. Ich pozytywne oceny dawały sygnał inwestorom, że rynek akceptuje i rozumie decyzje Zarządu, a Energa wyróżnia się na tle sektora energetycznego. Wiarygodność wynikająca z prawidłowego zdefiniowania i konsekwentnej realizacji potrzeb rozwojowych pozwoliła nam pozyskać na dogodnych warunkach finansowanie zewnętrzne, m.in. 250 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ten solidny bufor finansowy daje nam jeszcze większe możliwości realizacji innowacyjnych projektów w Linii Biznesowej Dystrybucja, które przekładają się na wyższy wynik operacyjny całej Grupy.

Niezwykle odpowiedzialnie i z szacunkiem odnosimy się do naszych Akcjonariuszy. Dlatego zapewniam, że Zarząd, kadra menedżerska i pracownicy Grupy Energa, będą jak najlepiej wykorzystywać przewagi osiągnięte w ubiegłym roku, aby konsekwentnie budować wartość Spółki.

Z wyrazami szacunku,

Alicja Barbara Klimiuk p.o. prezesa Zarządu Energa SA

Zobacz też