Raport roczny 2017

Społeczna odpowiedzialność Grupy Energa

Sposobem na realizację wizji, misji i celów oraz podnoszenia wartości Grupy Energa jest prowadzenie działalności w sposób oparty na założeniach etycznych, transparentności i otwartości na dialog, przy zachowaniu dbałości o odpowiednie proporcje pomiędzy działalnością operacyjną, etyką, ochroną środowiska i potrzebami wszystkich interesariuszy – akcjonariuszy, klientów, pracowników i społeczności.

Cele zrównoważonego rozwoju określone w Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Energa

Energa dla Ciebie

Pięć filarów programu ENERGA dla Ciebie

  • ENERGA Edukacja

  • ENERGA Sport

  • Fundacja ENERGA

  • ENERGA Mecenat

  • ENERGA dla przyrody

Wyróżnienia

Szczegółowe informacje dostępne są w raporcie CSR za 2017 rok.

Zobacz też