Raport roczny 2017

Czynniki wpływające na wyniki Grupy Energa

Czynniki istotne dla rozwoju Grupy Energa w perspektywie co najmniej 2018 roku


Grupa Energa

 • Konsekwencje wynikające z decyzji o uznaniu długoterminowych kontraktów na zakup „zielonych”
 • Udział w wyniku netto PGG i Polimex-Mostostal oraz wycena opcji na zakup akcji Polimex-Mostostal

Linia Biznesowa Dystrybucja

 • Zmiana struktury dystrybuowanej energii wobec struktury uzgodnionej w taryfie
 • Ponoszenie wydatków na sieć w związku z wymogami regulacji jakościowej w Linii Biznesowej Dystrybucja

Linia Biznesowa Sprzedaż

 • Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku zmian w ustawie o OZE znacznie ograniczających koszty pełnienia funkcji Sprzedawcy
 • Rosnąca konkurencja na rynku sprzedawców energii elektrycznej

Linia Biznesowa Wytwarzanie

 • Kształtowanie się cen energii na rynku SPOT i bilansującym
 • Warunki pogodowe i hydrometeorologiczne
 • Poziom pracy w wymuszeniu w Energa Elektrownie Ostrołęka
 • Faktycznie zrealizowana stawka i wolumen operacyjnej rezerwy mocy
 • Nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii w zakresie zmiany podstawy podatku od nieruchomości

Zobacz też