Raport roczny 2017

Strategia Grupy na lata 2016-2025

Cele strategiczne

Grupa Energa zidentyfikowała dwa cele strategiczne, które będą realizowane w dwóch obszarach rozwoju biznesu i kreowania wartości: KLIENT i INFRASTRUKTURA.

Klient

Klient

Model biznesowy zorientowany na klienta umożliwiający efektywne zarządzanie wartością klientów w oparciu o spójną ofertę produktów i usług

Infrastruktura

Infrastruktura

Rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej, w sposób pozwalający na posiadanie stabilnej bazy przychodów.

Programy strategiczne

Realizacja celów strategicznych będzie się odbywać poprzez wdrożenie pięciu programów strategicznych:

Obszar klient

Program strategiczny

Program strategiczny

Wdrożenie nowego modelu biznesowego zorientowanego na klienta i rozwój nowych obszarów działalności

KPI dla programu strategicznego

Obszar infrastruktura

Programy strategiczne Infrastruktura - koncentracja na biznesie regulowanym

KPI dla programów strategicznych

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne Grupy ENERGA planowane na lata 2016-2025 (mld zł)

Cele finansowe Strategii

Cele wzrostu EBITDA i wartości przedsiębiorstwa będą realizowane przy założeniu zachowania bezpiecznego bilansu, realizowanego w szczególności poprzez:

Do pobrania: Stategia Grupy ENERGA na lata 2016-2025

Zobacz też