Raport roczny 2017

Działalność Grupy Energa, Misja i wizja

Grupa Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Misja i wizja

Misja

Misja

Rozwijamy się dostarczając najlepsze rozwiązania naszym klientom.

Wizja

Wizja

W zrównoważony sposób realizujemy cele akcjonariuszy, klientów pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Wartości

Grupa kieruje się wartościami:

Obszary działalności

Zobacz też