Raport roczny 2017

Zatrudnienie w Grupie Energa

8 970 osób

Zatrudnienie w Grupie Energa

2,6 %

Przyrost zatrudnienia w 2017 roku

Zmiany w poziomie zatrudnienia w 2017 roku spowodowane są głównie podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie tzw. luce kompetencyjnej, głównie w obszarze kadry inżynieryjno-technicznej, a także realizacją polityki sukcesywnego zwiększania wykonywania usług dotychczas zlecanych na zewnątrz zasobami ludzkimi Grupy Energa.

Zatrudnienie w Grupie Energa według stanu na dzień 31 grudnia 2014, 2015, 2016 i 2017 roku (w osobach)*

  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017

* z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych

8 820 osób

Przeciętne zatrudnienie mierzone liczbą etatów

2,4 %

Przyrost zatrudnienia w 2017 roku mierzonego liczbą etatów

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Energa w 2014, 2015, 2016 i 2017 roku (w etatach)*

  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017

* z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia w podziale na płeć, wiek i wykształcenie zostały zaprezentowane na poniższych wykresach.

Zatrudnienie w Grupie Energa według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku (w osobach) wg płci

Zatrudnienie w Grupie Energa według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku (w osobach) wg wykształcenia

Zatrudnienie w Grupie Energa według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku (w osobach) wg wieku

Zobacz też