Raport roczny 2017

Relacje inwestorskie

Zespół ds. relacji inwestorskich

Zespół ds. relacji inwestorskich realizuje zadania mające na celu zwiększenie efektywnej komunikacji na rynku kapitałowym. W 2017 roku były to m.in. następujące działania:

Relacje inwestorskie

W swoich działaniach Zespół ds. Relacji Inwestorskich wykorzystuje dwujęzyczną stronę internetową, którą aktualizuje na bieżąco o najważniejsze informacje o Grupie w postaci m.in. kwartalnych prezentacji wynikowych czy faktograficznych podsumowań tzw. factsheet. Uczestnicy rynku mogą zapoznać się z zasadami, jakie Spółka stosuje w relacjach inwestorskich – na stronie zamieszczona jest Polityka informacyjna.

Notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wykres kursu akcji Spółki ENERGA SA w okresie od debiutu (tj. 11 grudnia 2013 roku) do 31 grudnia 2017 roku

  • Obrót [tys. zł]
  • Cena [zł]

Zmiana kursu akcji ENERGA w 2017 roku w porównaniu do indeksów akcji

  • WIG20
  • ENERGA
  • WIG
  • WIG-ENERGIA

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka wchodziła w skład następujących indeksów giełdowych: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Energia, WIGdiv, WIG-Poland, RESPECT Index, FTSE All World, FTSE4Good Emerging Index, MSCI Global Sustainability Indexes.

Zobacz też