Raport roczny 2017

Główne aktywa Grupy

Linia Biznesowa Dystrybucja

 • ponad 185 tys. km linii energetycznych
 • 22,1 TWh - dostarczona energia elektryczna w 2017 roku
 • zasięg 75 tys. km2

Linia Biznesowa Wytwarzanie

Moc zainstalowana 1,34 GWe (w tym 38% OZE)

 1. Elektrownie wodne

  • Włocławek (162 MW)

  • Mniejsze jednostki wytwórcze (46 MW)

  • Elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie (157 MW)

 2. 5 farm wiatrowych (łączna moc 211 MW)

  • Karcino (51 MW)

  • Karścino (90 MW)

  • Bystra (24 MW)

  • Myślino (20 MW)

  • Parsówek (26 MW)

 3. Farma fotowoltaiczna pod Gdańskiem (1,6 MWe) oraz w gminie Czernikowo koło Torunia (3,8 MWe)

 4. Elektrownia systemowa w Ostrołęce B (677 MW, dodatkowo w wyniku uciepłownienia EEO B - 220 MWt)

 5. Pozostałe elektrociepłownie i ciepłownie (82 MWe, 443 MWt)

W 2017 roku aktywa Grupy Energa wytworzyły łącznie 4,3 TWh energii elektrycznej brutto.

4,3 TWh – wytworzona energia elektryczna w 2017 roku.

Mapa główne aktywa

Linia Biznesowa Sprzedaż

 • 3,0 mln liczba klientów

 • 20,6 TWh –sprzedaż detaliczna w 2017 roku

Zobacz też