Raport roczny 2017

Zarząd

W dniu 17 stycznia, 16 lutego i 2 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podejmowała uchwały o dokonaniu zmian w składzie zarządu Spółki. Obecna V Kadencja Zarządu Energi SA upływa z dniem 4 stycznia 2019 roku.

W okresie od dnia 2 marca 2017 roku do dnia 5 lutego 2018 roku – Zarząd składał się z następujących osób:

W dniu 5 lutego 2018 roku, Pan Daniel Obajtek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energi SA, z upływem tego dnia.

Zobacz też