Raport roczny 2017

Struktura i model zarządzania Grupą

Ważniejsze zmiany w strukturze i organizacji Grupy

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład Grupy Kapitałowej Energa, łącznie z podmiotem dominującym – spółką Energa SA, wchodziły 34 spółki.

Uproszczony schemat struktury organizacyjnej Grupy ENERGA

Uproszczony schemat struktury organizacyjnej Grupy ENERGA

Model zarządzania Grupą ENERGA

Od 2013 roku podstawowym dokumentem Grupy Energa określającym ogólne zasady jej zarządzania był Ład Organizacyjny Grupy Energa. W październiku 2016 roku został powołany zespół, którego celem było opracowanie nowego dokumentu, definiującego zasady współpracy pomiędzy spółkami w Grupie. W wyniku prac prowadzonych w 2017 roku przez Departament Zarządzania Korporacyjnego, 20 grudnia 31 spółek Grupy Energa postanowiło zawrzeć Umowę o współpracy w Grupie Energa, która zastąpiła funkcjonujący do tej pory Ład Organizacyjny Grupy Energa.

Do pobrania: Zmiany w zasadach zarządzania Grupą i Spółką Energa SA [( 2.3 – str. 16 Rap. Skon. ) ]

Zobacz też